Cookie beleid Speeltuinvereniging Lingewijk

De website van Speeltuinvereniging Lingewijk is in technisch beheer van VerenigingAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels

Inleiding

Sociale veiligheid binnen de Speeltuinvereniging Lingewijk (SVL) betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode/regels) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, etc. De SVL verwacht van zijn leden, jeugdleden en hun ouders/verzorgers, dat zij goede normen en waarden hanteren en zich houden aan de gedragsregels beschreven in dit document.

Normen en waarden

Binnen SVL hechten we veel waarde aan enkele basiswaarden: plezier, respect, eerlijkheid en betrokkenheid. Deze basiswaarden zijn vertaald in een aantal gedragsregels voor onze leden. Wanneer een lid, ouder of vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragsregels worden correctieve maatregelen genomen. Bij jeugdleden worden de ouders/verzorgers ingelicht. Met actieve naleving van onze normen en waarden en de gedragscode streven we ernaar dat alle leden veilig en zorgeloos kunnen spelen. Zo leveren we een actieve bijdrage aan een betere maatschappij.

Algemene gedragsregels voor iedereen binnen de SVL

Voor iedereen bij SVL gelden de volgende algemene gedragsregels:

 1. Respect voor anderen is belangrijk. Onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar! Binnen SVL is de voertaal Nederlands, dus wordt er Nederlands gesproken en geschreven.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is zelf aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Na gebruik wordt de speeltuin en/of het verenigingsgebouw netjes achtergelaten.
 5. Het nuttigen van alcoholische dranken op het speelterrein buiten het verenigingsgebouw en het terras is verboden.
 6. Het gebruik van drugs is verboden.
 7. Roken is alleen toegestaan buiten bij de voordeur van het verenigingsgebouw.
 8. Een lid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging opgelegde sanctie.
 10. Een lid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit bij de door de vereniging voor dit doel aangestelde persoon of instantie. Dit kan ook een vrijwilliger zijn.
 11. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen met vrijwilligers en bestuurders.
 12. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen.
 13. Onplezierig gedrag van de anderen is nooit een reden om zelf onplezierig te zijn. Spreek de ander gerust aan op zijn/haar onplezierig gedrag.
 14. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen toe te geven.
 15. Respecteer het werk van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat je kunt spelen of aan leuke activiteiten kunt deelnemen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

Aanvullende gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels zijn er ook aanvullende gedragsregels voor vrijwilligers, ouders en bestuurders.

Aanvullende gedragsregels voor ouders/verzorgers:

 1. Kinderen spelen op de speeltuin voor hun plezier en niet voor het uwe.
 2. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van anderen.
 3. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens het spelen te voorkomen.
 4. Maak problemen bespreekbaar met vrijwilligers of het bestuur.
 5. Toon betrokkenheid bij de vereniging en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor SVL. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging!
 6. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun kostbare tijd en kennis om het spelen van uw kind mogelijk te maken.
 7. Val vrijwilligers niet af en trek nooit openlijk de integriteit van deze personen in twijfel.

Aanvullende gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. Wees redelijk in eisen naar anderen.
 2. Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren, ouders en toeschouwers; handel als zodanig.
 3. Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders.
 4. Leer leden dat de regels en afspraken voor iedereen gelden.
 5. Zorg voor een goede voorbereiding.
 6. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk.
 7. Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
 8. Heb respect voor leden, vrijwilligers en bestuursleden.
 9. Neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

Aanvullende gedragsregels voor bestuurders:

 1. Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde correct te zijn.
 2. Schep voorwaarden voor een aantrekkelijk speelklimaat binnen de vereniging.
 3. Zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige speelomgeving.
 4. Stel vrijwilligers in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen.
 5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Leg de fout uit aan de overtreder.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!